نوآوران اندیشه فرتوک

اجرا و پشتیبانی دوره های آنلاین و آفلاین

اجرا و پشتیبانی دوره های آنلاین و آفلاین

محدوديت هايي كه در سال هاي اخير براي سازمان ها پيش آمده، مانند موارد زیر سازمان ها را بر آن كرده تا به سمت گرفتن سرويس هاي تخصصي در اين حوزه روي آورند.
- مشكلات امنيتي مربوط به پابليش سامانه هاي آموزشي روي بستر اينترنت از طرفي و ضرورت استفاده از سامانه در خارج از ساعت كاري و روي تلفن هاي همراه از سمت ديگر
- اهميت پشتيباني كاربران نهايي خارج از ساعت كاري و در روزهاي تعطيل
- حجم بسیار زیاد کارهای محوله کارشناسان واحد آموزش سازمان ها
- تحميل هزينه هاي گزاف خريد و قراردادهای پشتیبانی سامانه ها
- دغدغه های توليد محتوای خوب

بر اين اساس ما بر آن شديم تا همانند ديگر شركت هاي اين حوزه به ارائه ي سرويس هاي تخصصي آموزش مجازي آفلاين (LMS) و آنلاين (كلاس آنلاين) با بهترين كيفيت كاربري و بهترين خدمات پشتيباني بپردازيم.