نوآوران اندیشه فرتوک

برگزاری آزمون های آنلاین در ابعاد بزرگ

برگزاری آزمون های آنلاین در ابعاد بزرگ

همواره آزمون یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها و کاربران بوده است. نظر به اینکه آزمون تنها راه سنجش کاربران و مقیاس تصمیم گیری سازمان ها می باشد، کیفیت برگزاری آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

یک آزمون آنلاین از چهار بخش تشکیل می شود:
- محتوای علمی آزمون که همان طراحی سوالات بر اساس منابع درنظر گرفته شده است.
- ظرفیت زیرساخت و تامین امنیت آن با توجه به زمانبندی آزمون و تعداد کاربرانی که همزمان وارد سامانه و آزمون خواهندشد.
- سهولت کاربری نرم افزار، صحت آپلود سوالات بر روی سامانه و کیفیت پشتیبانی حین برگزاری آزمون می باشد.
- سرعت و دقت در تحویل گزارش های مدنظر سازمان با ۱۰۰٪ صحت و بدون حتی ۱٪ خطا

تیم فنی و پشتیبانی شرکت فرتوک با تجربه مدیریت کامل برگزاری ده ها آزمون آنلاین در ابعاد بسیار بزرگ، متوسط و کوچک خود را بهترین انتخاب برای برگزاری آزمون های آنلاین سازمان تلقی می کند.