نوآوران اندیشه فرتوک

نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای آموزش الکترونیک

نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای آموزش الکترونیک

اولین ابزار مورد نیاز برای راه اندازی آموزش غیرحضوری در یک سازمان وجود یک سامانه LMS(Learning Managment System) می باشد، وجود سامانه LMS همانند وجود فضای کلاس درس می باشد که بدون آن کلاس حضوری نمی تواند شکل بگیرد.

از انواع سامانه هاي آموزش مجازي می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سامانه مديريت
- اپليكيشن آموزش
- سامانه های كلاس آنلاين Adobe connect و Big Blue Button

در بحث آموزش مجازي يا غير حضوري، سهولت استفاده از سامانه هاي آموزشي مهمترين مسئله براي كاربر مي باشد.

اگر مخاطب نتواند به راحتي، با انواع دستگاه ها و انواع مرورگرها از سامانه استفاده كند، دچار دلسردي نسبت به آموزش مي شود، كه اين برابر با شكست در آموزش مجازي مي باشد.

تیم فرتوک با تجربه بسیار زیاد در استفاده مستقیم از انواع سامانه های آموزشی و با شناخت کامل از رفتار کاربر، دغدغه های سازمان و تسلط بر تمامی پیچیدگی ها و سطوح کاربری نرم افزار، به عنوان مشاوری حرفه ای می تواند سازمان شما را در راستای پیاده سازی سامانه ها و بکارگیری آنها به صورت کامل عملیاتی همراهی کند.