نوآوران اندیشه فرتوک

نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای آموزش الکترونیک

نصب، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای آموزش الکترونیک

اولین ابزار مورد نیاز برای راه اندازی آموزش غیرحضوری در یک سازمان وجود یک سامانه LMS(Learning Managment System) می باشد، وجود سامانه LMS همانند وجود فضای کلاس درس می باشد که بدون آن کلاس نمی تواند شکل بگیرد.

از انواع سامانه های آموزش مجازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سامانه مدیریت یادگیری
- اپلیكیشن آموزش
- سامانه های كلاس آنلاین Adobe connect و BigBlueButton

در بحث آموزش مجازی یا غیر حضوری، سهولت استفاده از سامانه های آموزشی مهمترین مسئله برای كاربر می باشد.

اگر مخاطب نتواند به راحتی، با انواع دستگاه ها و انواع مرورگرها از سامانه استفاده كند، دچار دلسردی نسبت به آموزش خواهدشد، كه این برابر با شكست سازمان در آموزش مجازی می باشد.

تیم فرتوک با تجربه بسیار زیاد در استفاده مستقیم از انواع سامانه های آموزشی و با شناخت کامل از رفتار کاربر، دغدغه های سازمان و تسلط بر تمامی پیچیدگی ها و سطوح کاربری نرم افزارها، به عنوان مشاوری حرفه ای می تواند سازمان شما را در راستای پیاده سازی سامانه ها و بکارگیری آنها به صورت کاملا عملیاتی همراهی کند.